Odra dla Odkrywców

Gmina Krzyżanowice wspólnie ze swoim czeskim partnerem Gminą Szylerzowice, zrealizowała projekt pod nazwą „Odra dla Odkrywców”

W ramach projektu powstała aplikacja mobilna oraz publikacja książkowa Odra dla Odkrywców.

Realizacja projektu: listopad 2019 październik 2020

Całkowite wydatki kwalifikowalne 33 635 EUR

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 28 589,75 EUR

Projekt „Odra dla Odkrywców” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP „Przekraczamy granice”, w ramach „Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia” w Programie INTERREG V-A Republika Czeska – Polska.

Do pobrania jest publikacja

tekst pochodzi ze strony Krzyzanowice.pl

Odra dla Odkrywców

powrót