Opolskie Mazury

Długość: około 52 km
Nawierzchnia: Szuter, Piasek, Trawa, Asfalt
Mapa:

Numer w traseo.pl:  180320
Plik KML: Pobierz

W trasę wyruszamy z Rynku w Opolu aby odwiedzić Opolskie Mazury. Kierujemy się w stronę Katedry ulicą Koraszewskiego. Skręcamy w lewo. Ulicą Katedralną przejeżdżamy przez dwa mosty na ulicę Spychalskiego. Cały czas prosto aż do ulicy Niemodlińskiej gdzie skręcamy w lewo. Teraz cały czas ścieżką rowerową przed siebie. Po drodze mijamy m. in. Jednostkę Wojskową.  Przejeżdżamy pod obwodnicą Opola. Skręcamy w lewo. Przejeżdżamy tory kolejowe i znowu w lewo i zaraz w prawo. Teraz przez najbliższe km cały czas przed siebie asfaltem równoległym do torów kolejowych. Docieramy do Chróściny Opolskiej. Mijamy stację kolejową. Teraz droga asfaltowa troszkę odchodzi w prawo od torów kolejowych. Wjeżdżamy w dzielnicę domków jednorodzinnych. Skręcamy w prawo tak jak prowadzi asfalt. (Prosto wyznaczony szlak ale ciężko nim się przemieszczać, mocno zarośnięty) Następnie od razu w lewo. Trasa prowadzi lekko w górę następnie w dół i na końcu skręcamy w lewo w stronę pól. Przemieszczamy się ścieżkami polnymi. Po łuku droga prowadzi w lewo.

Na skrzyżowaniu skręcamy w prawo. Następne rozwidlenie w lewo. I znowu docieramy do torów.

W prawo i znowu będą Nam towarzyszyć tory po lewej stronie. Docieramy do Dąbrowy. W lewo, przejeżdżamy przez tory i prosto. Mijamy osiedle domków jednorodzinnych.

Wjeżdżamy w Park w Dąbrowie i możemy zwiedzić Zamek z zakręconymi kominami.

Wyjeżdżając z Parku Pałacowego prosto. Na skrzyżowaniu jedziemy w lewo w ulicę Leśną. Prosto w stronę lasu. Mijając po drodze widok na elektrownię.

Wjeżdżamy do lasu. Jadąc przed siebie przejeżdżamy przez drogę prowadzącą do autostrady. Droga w lesie szeroka jak autostrada tylko troszkę z gorszą nawierzchnią. Skręcamy w lewo.

A gdzie, o tym poinformuje znak z prawej strony.

Trasa w dół. Na rozwidleniu w prawo. Obok punkt odpoczynku z tablicą informacyjną m.in. o Bieliku, którego można spotkać w tych lasach.

Następnie w lewo w stronę Stawu schowanego wśród drzew.

Brzegiem docieramy do pamiątkowego kamienia. Skręcamy koło niego w ścieżkę prowadzącą w prawo. Po około 1 km skręcamy w prawo. Cały czas przed siebie leśnymi ścieżkami. Docieramy do kolejnego stawu schowanego w lesie.

Po prawej mijamy jeziorko. Droga skręca w lewo, którą podążamy przed siebie. Docieramy do aż dwóch stawów. Warto się rozejrzeć na obu. (Ja spotkałem patrolującego Bielika. A nad potokami Zimorodka)

Ścieżkami pomiędzy stawami wyjeżdżamy z tego terenu. Lasem docieramy do drogi wzdłuż autostrady. Asfalt prowadzi w stronę stacji paliw, my skręcamy w lewo znowu w stronę lasu. Docieramy do kolejnego jeziora podczas naszej podróży.

Mijamy skrzyżowanie gdzie skręcaliśmy w prawo. Teraz jedziemy prosto gdzie docieramy do pamiątkowego głazu. Kolejny raz w prawo. Po lewej mamy staw.

Następnie i po prawej pojawia się kolejny staw. Na wysokości kolejnego “jeziorka” skręcamy w lewo. Przemieszczając się po jego brzegach docieramy do rozwidlenia gdzie jedziemy prosto. Docieramy do drogi 45 i ronda przed autostradą. Musimy odszukać “mostek”, który ułatwi pokonanie rowu i dostania się na drogę asfaltową aby przedostać się na drugą stronę. Wjeżdżamy w las. Później w prawo. Jedziemy granicą Rezerwatu przyrody Prądy. Z prawej autostrada z lewej las. Dojeżdżamy do drogi 435. Teraz w lewo i asfaltem przed siebie. Wjeżdżamy do Wawelna, później Chróścina (gdzie warto odwiedzić Park) Główna droga prowadzi w prawo. My jedziemy w prosto w szlak rowerowy prowadzący koło Kościoła. Prosto przez tory kolejowe i w prawo. Droga powrotna taka sama jak wyjeżdżaliśmy z Opola. Cały czas prosto. Mijamy działki, jednostkę wojskową. Jesteśmy na ścieżce rowerowej na Niemodlińskiej. Skręcamy w Spychalskiego. Pokonujemy 3 mosty. Koło Katedry w prawo i jesteśmy na rynku w miejscu startu wycieczki.