Opolskie kopalnie

Długość: około 58 km
Nawierzchnia: Szuter, Piasek, Trawa, Asfalt
Mapa:

Numer w traseo.pl: 264297
Plik KML: Pobierz

Opolskie kopalnie cel kolejnej wycieczki rowerowej. W trasę wyruszamy z Rynku w Opolu. Kierujemy się ul. Krakowską w stronę Dworca Kolejowego. Na rondzie na Placu Wolności skręcamy w lewo w ulice Ozimską, którą podążamy cały czas prosto. Kawałek za stacją paliw po prawej stronie skręcamy na skrzyżowaniu w prawo w ul. Tysiąclecia.

Następnie w prawo w Grudzicką i znowu cały czas prosto. Przejeżdżamy przejazd kolejowy i ulicą Morcinka, która prowadzi pośród domków jednorodzinnych docieramy do skrzyżowania gdzie skręcamy w lewo w ulicę Strzelecką. Na pierwszym skrzyżowaniu w prawo w stronę dzielnicy Malina. Kawałek jedziemy ulicą Groszowicka. Na rozwidleniu skręcamy mocno w lewo w Podlesie.

Najbliższe km pokonujemy tą drogą. Po drodze mijamy stawy Malina. Z Olimpijczyków skręcamy znowu w lewo w Teligi. Wyjeżdżając z lewego zakrętu skręcamy w prawo w Gagarina. Pedałujemy przed siebie, przez pola docieramy do lasu, gdzie musimy pokonać tory kolejowe. (NALEŻY ZACHOWAĆ DUŻĄ OSTROŻNOŚĆ) Za torami kolejowymi skręcamy w lewo. (Nie jest trudno trafić, ponieważ przemieszczamy się szlakiem Św. Jakuba, który oznaczony jest żółtą muszlą na niebieskim tle).

Góra Świętej Anny

Cały czas prostą tym leśnym duktem. Trasa przyjemna pośród drzew. Z lasu wyjeżdżamy w okolicach boiska w Kosorowicach. Dojeżdżamy do skrzyżowania z drogą główną, gdzie musimy jechać po lekkim łuku prosto. (Znak wskazuje kierunek na Kamień Śląski). Teraz drogą asfaltową podążamy cały czas prosto. Pierwsza skrzyżowanie z drogą w lewo pokonujemy prosto (później tu wrócimy :)) Na kolejnej krzyżówce skręcamy w prawo. Po około 400 metrach skręcamy w prawo w leśną ścieżkę. Na następnym skrzyżowaniu, w lewo. W oddali widzimy już znaki ostrzegawcze i zwały ziemi. Docieramy do pierwszej kopalni.

Opolskie kopalnie

Jedziemy przed siebie i jesteśmy na początku ścieżki edukacyjnej.

Opolskie kopalnie

Zjeżdżamy w dół. Pierwsze rozwidlenie pokonujemy w lewo. Następnie skręcamy dwa razy w prawo i na kolejnym rozwidleniu w lewo. Teraz trasa troszkę w górę. Na górze czeka Nas mała przeszkoda, musimy pokonać górę ziemi, za którą znajduje się ścieżka gdzie skręcamy w prawo. (Po lewej stronie mamy rezerwat Przyrody Kamień Śląski) Po około 1,5 km jazdy leśną ścieżką skręcamy w prawo. Wyjeżdżamy z lasu na skrzyżowaniu gdzie już byliśmy. Jedziemy prosto. Asfaltem docieramy do Kamienia Śląskiego. Z ulicy Adama Mickiewicza kierujemy się prosto w Świętego Jacka, który prowadzi łukiem w lewo. Na następnym łuku w prawo jedziemy prosto w ulicę Wapienną. Polną drogą docieramy do lasu i kolejnej kopalni.

Opolskie kopalnie

Jedziemy ścieżką leśną przed siebie. Na skrzyżowaniu skręcamy w prawo. Po ponad 1 km docieramy do głównej drogi prowadzącej z Kamienia Śląskiego do Otmic. Skręcamy w lewo. Pokonujemy przejazd kolejowy za którym skręcamy w lewo. Teraz ścieżką wzdłuż torów docieramy do Tarnowa Opolskiego. Z ulicy Ogórkowej skręcamy w lewo w ulicę Powstańców Śląskich. Na kolejnym skrzyżowaniu w prawo. Z ulicy Księdza Klimasa skręcamy w lewo w Tadeusza Kościuszki, następnie w Koraszewskiego. Jesteśmy znowu na leśnych duktach. Mijamy boisko i skręcamy lekko w prawo.

Po około 1,5 km skręcamy na skrzyżowaniu w lewo. Po ponad 4 km skręcamy w prawo. Jesteśmy na drodze, której już dzisiaj jechaliśmy tylko, że w przeciwnym kierunku. Po kolejnym km skręcamy w lewo. Jedziemy do końca drogi. Przed torami kolejowymi skręcamy w prawo. Jadąc ulicą Smolki pokonujemy przejazd kolejowy i docieramy do ulicy Oświęcimskiej, którą jedziemy aż do okolic Kościoła. Na rozwidleniu skręcamy w lewo w ulicę Buhla. (Końcówka ulicy Oświęcimskiej i Księdza Jerzego Popiełuszki musimy pokonać ostrożnie ponieważ droga prowadzi pod prąd).

Na wysokości Poczty Polskiej skręcamy w lewo. Z Groszowic wyjeżdżamy ul. Jana Augustyna. Drogą wśród pól docieramy do brzegów Odry. Najbliższe km będzie nam towarzyszyć. Asfaltem wjeżdżamy pod górkę, gdzie na szczycie skręcamy w lewo. Zjeżdżamy w dół i w lewo. Po prawej mamy Kąpielisko Bolko a po lewej Odrę. Docieramy do śluzy na Młynówce, skręcamy w prawo. Jadąc wzdłuż Młynówki docieramy Mostu Groszowego i skręcamy w prawo. Na placu Wolności skręcamy w lewo. Docieramy do miejsca startu wycieczki – Rynek w Opolu. Trasę Opolskie kopalnie mamy za sobą.

Rada: Warto wybrać się na wycieczkę w weekend kiedy na kopalniach jest „cisza”

Opolskie kopalnie – Galeria

powrót