Jak odzyskać pieniądze od nieuczciwego klienta?

Jednym z największych problemów polskich przedsiębiorców jest uzyskiwanie terminowych płatności za sprzedane towary lub usługi. Windykacja należności bywa skomplikowana i czasochłonna, a prowadzona samodzielnie, może nie przynieść oczekiwanych efektów. Jak odzyskać pieniądze od nieuczciwego klienta? Pomoże w tym profesjonalna firma windykacyjna.

 

  1. Odzyskiwanie długów – etapy

  2. Jak odzyskać pieniądze, kiedy w grę wchodzą umowy ustne?

 

Odzyskiwanie długów to proces, który wymaga znajomości przepisów prawa, począwszy od zapisów Kodeksu Cywilnego, aż po szczegółowe akty prawne. Rozległa wiedza i duże doświadczenie to dwie cechy, którymi powinna się charakteryzować skuteczna firma windykacyjna, szczególnie, jeśli windykacja ma być przeprowadzona w oparciu o umowy ustne.

 

Odzyskiwanie długów – etapy

 

Pierwsze próby odzyskania pieniędzy od dłużnika można podjąć samodzielnie, na drodze windykacji na odległość. Działanie to ma charakter polubowny i polega głównie na wystosowaniu wezwania do zapłaty, w którym wierzyciel informuje dłużnika o wysokości zadłużenia, terminie i sposobie jego spłaty oraz konsekwencjach, na jakie naraża się dłużnik, jeśli nie spłaci swojego zobowiązania.

 

Kiedy wezwanie do zapłaty okaże się nieskuteczne, sprawa najczęściej trafia do sądu. W tym aspekcie windykację warto powierzyć firmie windykacyjnej, takiej jak kancelaria Ultimatum. Jej pracownicy podejmą stosowne działania i poinformują klienta jak odzyskać długi krok po kroku – wskażą ścieżkę prawną i ewentualne trudności, jakie się na niej pojawią. Kluczem jest wybór odpowiedniej firmy windykacyjnej, a najlepsza będzie ta, która ma duże doświadczenie, oferuje szeroki wachlarz usług i pobiera prowizję jedynie od skutecznie odzyskanych długów. Pod tym względem kancelaria Ultimatum opinie ma bardzo dobre, zarówno od klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców.

 

Jak odzyskać pieniądze, kiedy w grę wchodzą umowy ustne?

 

W wielu przypadkach przepisy nie regulują w jaki sposób powinna zostać zawarta umowa między stronami, a wręcz przeciwnie – panuje pełna dowolność (z wyjątkiem transakcji obciążonych rangą nieważności ze względu na brak umowy pisemnej, jak np. sprzedaż nieruchomości). Odzyskiwanie długow na podstawie ustnego zobowiązania rodzi wiele problemów, głównie pod względem trudności z udowodnieniem, że transakcja miała miejsce i była obarczona zobowiązaniem zapłaty w określonej wysokości. W tym wypadku firma windykacyjna najczęściej dąży do polubownego rozwiązania i zawarcia ugody między wierzycielem a dłużnikiem.