I Edycja konkursu fotograficznego „Lokalne piękno”

Trwa I Edycja (do 12.09.2019) konkursu fotograficznego „Lokalne piękno” organizowanego przez Zarząd Osiedla Stara Kuźnia i Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej. Zachęcamy do pobrania i wypełnienia formularzy zgłoszeniowych oraz do zapoznania się z regulaminem:
https://kuzniaraciborska.pl/pliki/stara_kuznia/aktualnosci/2019-07-11_lokalnepiekno/formularz.doc
https://kuzniaraciborska.pl/pliki/stara_kuznia/aktualnosci/2019-07-11_lokalnepiekno/regulamin.pdf

Dostarczanie prac i zgłoszeń:
osiedlestarakuznia@gmail.com,
osobiście do Referatu Edukacji, Sportu i Promocji UM Kuźnia Raciborska pokój nr 3.

Trzy najlepsze prace zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi w postaci roweru, namiotu i aparatu. Uczestnikami mogą być zarówno dzieci, jak i dorośli. Warunkiem udziału jest wykonanie tylko jednego zdjęcia, przesłanie pracy konkursowej i wypełnionego zgłoszenia na jeden z powyżej podanych adresów. Konkurs obejmuje trzy kategorie zdjęć: pejzaż, przyroda, zabytki i historyczne miejsca. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 21.09.2019r. podczas „Dnia Ziemniaka”. Życzymy udanych zdjęć i dużo satysfakcji z utrwalania lokalnego piękna.